Silnoproudé rozvody (NN)

Silnoproudé rozvody (NN) jsou velice složitým souborem vodivých cest elektrické energie, jimiž je tato energie vedena od svého zdroje až ke spotřebiči. A k tomu nestačí jenom nějaké vodiče, spojující daný zdroj s daným spotřebičem. Sem patří třeba i uzlová rozvodná zařízení se spínacími, jisticími a měřicími přístroji a dalšími přídavnými zařízeními. Konfigurace takových rozvodných cest závisí na velikosti, na počtu a umístění zdrojů, na počtu a půdorysném uspořádání spotřebičů a na jejich důležitosti.

Silnoproudé rozvody jsou budovány ve větších objektech, bývají provedeny jako jeden nebo více hlavních rozváděčů napájejících jeden nebo více podružných rozváděčů či rozvodnic jsoucích zpravidla v centru spotřeby, z nichž se vyvádějí odbočky pro napájení jednotlivých spotřebičů či dalších podružných rozvodnic.

Odborníci pak v tomto ohledu rozlišují mezi rozvody paprskovými, průběžnými, okružními, hřebenovými, mřížovými a dvojpaprskovými, z nichž mají každé své určení a svou charakteristiku.

Je zapotřebí, dosáhnout splnění všech předepsaných požadavků týkajících se bezpečnosti osob, zvířat a majetku, hygienických požadavků souvisejících s hlukem a vibracemi, provozní spolehlivosti odpovídající danému prostředí a způsobu provozu, přehlednosti rozvodu sloužící k rychlé lokalizaci a odstranění eventuálních problémů, přizpůsobivosti při přemísťování spotřebičů, zamezení vzájemných nepříznivých vlivů při křižování a souběhu těchto rozvodů s telekomunikačními vedeními atd.

K tomu, aby byly provedeny elektroinstalační a elektromontážní práce do 1000 V v bytových a rodinných domech v té nejvyšší kvalitě, aby na ně bylo spolehnutí za všech okolností, je nezbytné vsadit na odborníky.

Naše firma nabízí budování nových i rekonstrukci již existujících elektroinstalací na té nejvyšší úrovni. Naši odborníci si poradí s údržbou elektroinstalace v bytových domech i průmyslových objektech a jsou schopni navrhnout řešení rekonstrukce nebo opravy elektroinstalace stejně jako i elektroinstalační práce na klíč, projektem počínaje, realizací pokračujíce a výchozí revizí konče.

Naši profesionálové si poradí s novými elektroinstalacemi, i s jejich opravami a revizemi.

  • s vybudování nových elektroinstalací podle projektové dokumentace nebo požadavků investorů v novostavbách, bytech, rodinných domech, školách či administrativních budovách,
  • s opravou elektroinstalací, výměnou zásuvek, vypínačů, jistících prvků a osvětlení počínaje a rozsáhlými opravami v celých budovách konče
  • s revizemi elektroinstalací spojené s odstraňováním nalezených závad a revizními zprávami.

V nabídce nechybí ani takové záležitosti, jako jsou návrhy a montáž LED světelných zdrojů, LED pásků pro dekorativní nebo hlavní osvětlení, bílých či plnobarevných s bezdrátovým ovládáním s využitím Wi-Fi, budování elektroinstalace při rekonstrukci bytových jader a koupelen a doplňování, přizpůsobování a budování nových elektrických rozvodů v kuchyních.

Ukázky elektroinstalací


Elektro rozvody pro měření a regulaci

Kompletní elektro rozvody pro měření a regulaci v památkově chráněné budově.

Realizace - březen až listopad 2021
Karlovy Vary, Císařské lázně - Lázně I.
Silnoproudé rozvody (NN)
No items found.

Elektro rozvody pro RD

Kompletní realizace elektro rozvodů, včetně atomatizace domu technologií LOXONE.

Realizace - květen až červen 2021
Sokolov, Pavel Sochor
Silnoproudé rozvody (NN)
No items found.