Datové rozvody a strukturovaná kabeláž

K tomu, aby lidé mohli efektivně spolupracovat, je nezbytně zapotřebí jejich propojení. A zatímco pro lidi ze sousedství to není problém, kontakt těch, kdo jsou si vzdáleni, logicky není ve formě osobního kontaktu možný. A v dnešním globalizovaném světě je těch kontaktů na dálku zapotřebí  víc a víc.

Lidé se spojují s využitím moderních komunikačních prostředků. Někdy telefonicky, někdy přes počítač pomocí sociálních sítí, využívajích videohovorů a podobně.

Aby vám komunikace dobře fungovala, jsou potřeba hlavně kvalitní datové rozvody a strukturovaná kabeláž.

Jde zejména o jednotný kabelážní systém pro budovy, který je nezbytný pro provoz jakýchkoliv telekomunikačních služeb. Právě díky takové kabeláži je možný přenos informací mezi jednotlivými zařízeními, a to v malém stejně jako velkém rozsahu, v rámci jednotlivých budov i mimo ně. Po kabelech se dají vést nejrozmanitější typy dat, využívané telefonem, videem, zabezpečovacími systémy, počítači a dalšími zařízeními.

A k tomu, aby taková strukturovaná kabeláž sloužila tak, jak tomu má být, je zapotřebí její vysoká kvalita. Páteřní rozvody, stejně jako rozvody ke koncovému uživateli, by měly dosahovat parametrů minimálně Cat5E, tedy měl by jimi být umožněn přenos dat v pásmu minimálně 100 MHz na metalickém vedení, ale stále častější je kabeláž v kategorii Cat 6, a to jak ve stíněném, tak i v nestíněném provedení. A je-li to účelné, je ideální využít optických tras, u nichž není omezena délka připojení a odpadají rovněž případné problémy vzniklé rušením v elektrických sítích.

  • Horizontální kabeláž, rozvaděče.
  • Páteřní vedení, metalické, optické. Cat5e, Cat6, stíněné.
  • Servery, telefonní údtředny.
  • Bezdrátové Wi-Fi uzly.
  • Optické konektory, zásuvky.
  • PowerLine, přenos dat pomocí elektroinstalace.

Pod strukturovanou kabeláží se skrývají následující náležitosti:

Horizontální kabeláž

Tedy ta část kabelážního systému, vedoucí od přípojného místa do horizontálního rozvaděče. V tomto případě je maximální délka použitého kabelu devadesátimetrová, což znamená v rozlehlejších areálech potřebu více rozvaděčů horizontální kabeláže propojených navzájem páteřním vedením, jež je rovněž připojuje k hlavnímu rozvaděči budovy.

Rozvaděč horizontální kabeláže

Jenž slouží ke koncentraci kabelů vedoucích od jednotlivých přípojných míst, v nichž jsou připojeny počítače na pracovních místech do aktivních prvků počítačové sítě nebo telefonní přístroje na propojovací panely telefonních linek od ústředny. Tyto rozvaděče se spojují páteřním vedením tvořeným obvykle kabely s optickými vlákny nebo mnohopárovými metalickými kabely s hlavním rozvaděčem budovy.

Hlavní rozvaděč budovy

V němž se sbíhají kabely páteřního vedení vedoucí od jednotlivých rozvaděčů horizontální kabeláže. Na tento rozvaděč jsou bezprostředně napojena centrální zařízení celé budovy, jako jsou například telefonní ústředna, hlavní farma serverů či prvky pro propojení sítí na externí pracoviště. Pokud je areál tvořen několika budovami, spojují se jednotlivé hlavní rozvaděče v budově páteřním vedením s definovanou úrovní redundance a pro venkovní páteřní vedení jsou pak použity kabely s optickými vlákny.

Páteřní vedení

Zprostředkovávající vzájemné propojení jednotlivých rozvaděčů. Toto se buduje vysokorychlostní, tedy poskytující prostředí pro rychlý přenos velkého množství dat, a pro tento účel nejlépe vyhovují optická vlákna.

Optické kabeláže

Sestávající z několika specifických úseků s různými prvky s různými technologiemi, spojující rozvaděče se zásuvkami s optickými konektory.

Bezdrátová pojítka

Spojující nepříliš vzdálená místa, kde nelze využít kabel, pomocí bezdrátové technologie Wi-Fi.

Zařízení PowerLine

Umožňující zakódovaný datový přenos pomocí drátů silové elektroinstalace.

Montáž datových rozvaděčů

Kompletní montáž datových a telefonních rozvaděčů včetně rovodů a koncových zásuvek.

Realizace - červen 2021
Klinika Marktredwitz
Datové rozvody a strukturovaná kabeláž
No items found.

Rekonstrukce datové infrastruktury + Wi-Fi

Úplná rekonstrukce datové infrastruktury hotelu, včetně kompletního pokrytí bezdrátovým signálem WiFi.

Realizace - květen 2019
Mariánské Lázně, Hotel FLORA ML s.r.o.
Datové rozvody a strukturovaná kabeláž
No items found.

Instalace datového centra

Vybudování malého datového centra pro potřeby účetní firmy a jejich klientů. Na uvedené platformě je provozováno zněkolik desítek virtuálních zařízení.

Realizace - březen 2019
Sokolov, Karlovy Vary, Ing. Jan Klouda
Datové rozvody a strukturovaná kabeláž
No items found.