Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Cart
0

SMART Control Center

Zařízení pro monitoring, řízení a zabezpečení důležité energetické infrastruktury, pod kterou se sdružují různá energetické zařízení:

Fotovoltaické elektrárny

Tepelná čerpadla

Klimatizační jednotky

Další jednotky podobného charakteru

Prohlédněte si žařízení ze všech stran

Prohlédněte si zařízení ze všech stran

Jedná se o zcela unikátní zařízení, které přináší celou řadu inovativních řešení.

FIREWALL

Síťová ochrana všech připojených zařízení energetické infrastruktury (fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla, klimatizace, apod.).

REGULACE

Pomocí volitelného zařízení Smart Power Hub můžete snadno a efektivně využít svou vyrobenou energii na maximum.

ALTERNATIVNÍ CLOUD

100% náhrada původních cloudových služeb jednotlivých výrobců zařízení.

OBCHOD

Sledování nákupu a prodeje elektrické energie a následné vyhodnocení efektivity.

MONITORING

Nepřetržitý sběr dat a jejich průběžné vyhodnocování pro maximální uživatelský přehled.

CENTRAL OVLÁDÁNÍ

Jednoduché ovládání uživatelských parametrů pomocí jedné aplikace.

Pokud hledáte zařízení, které ochrání vaši energetickou infrastrukturu před hackerskými útoky, nebo před zneužíváním důvěrných dat klientů, či před Čínskými výrobci těchto technologií obzvláště s ohledem na současnou geopolitickou situaci, je pro vás toto zařízení jasnou volbou.

STĚŽEJNÍ VLASTNOSTI

Jednou z hlavních vlastností systému je možnost, která zcela nahrazuje původní cloudové služby výrobců technologií. Aniž by si to zákazník uvědomoval, odesílá o své domácnosti spoustu potencionálně zneužitelných dat, přičemž data jsou odesílána do převážně čínských serverů a aplikací. Nově budou data ukládána v rámci EU a to konkrétně v Německu.

Další velice důležitou vlastností systému je funkce „Firewallu“, který slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení. Systém fyzicky oddělí důležité energetické infrastruktury od zbytku síťového provozu. Bohužel je poměrně snadné pro určité skupiny „hackerů“ zjistit vnitřní IP adresu příslušného zařízení a po virtuálním portu 485, který není chráněn heslem, zcela změnit chování zařízení. Zároveň může trvale poškodit dané zařízení či dokonce způsobit i jiné závažnější škody v rámci objektu.

Zařízení je vybaveno záložní datovou konektivitou v provedení integrované datové SIM. Toto řešení umožnuje servisní organizaci základní diagnostiku celého systému i v případě nedostupnosti hlavní internetové konektivity či jiného technického problému.

PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

NAHLÉDNĚTE POD POKLIČKU VÝVOJE 2024

Tento produkt je možné zakoupit pouze v síti certifikovaných montážních partnerů. Samostatný prodej a montáž svépomocí není u tohoto produktu možný.

Jelikož klademe velký důraz na bezpečnost a ochranu energetických zařízení našich klientů, je nutné samotnou instalaci a počáteční nastavení provést pomocí montážního partnera, který má k této činnosti platné osvědčení, aby se předešlo případným reklamacím v důsledku neodborné instalace.

Integrovaná podpora zařízení značky SolaX řady HYBRID, ULT a značky GoodWe řady ET PLUS.

Rozšíření modulu “Monitoring”, “Reporting” a “Ovládání” o tepelná čerpadla.

Integrovaná podpora dvou jazykových verzí English a German.

Integrován průvodce základní konfigurací střídače pro servisní organizace. Díky tomuto průvodci je základní nastavení střídače snadnější než dříve a nedojde k náhodnému opomenutí při nastavení pro první spuštění FVE a připojení k distribuční síti.

Přidaná funkce pro odpojení od původních služeb výrobce zařízení. Zákazník či servisní organizace má tak možnost zakázat či povolit přístup výrobce k danému zařízení. Tuto funkci lze povolit či zakázat trvale, či pouze po určitý časový úsek. Lze tak například povolit přístup pouze na nezbytně nutnou dobu. Někteří výrobci mají v obchodních podmínkách přímo zakotvenou povinnost vzdáleného přístupu při reklamaci či identifikaci technických problémů. Díky integraci této funkce můžete mít pod kontrolou přístup výrobce k danému zařízení.

Integrovaná funkce hromadné editace střídačů. I tato funkce je především pro servisní organizace, které potřebují nastavit nějaký parametr pro více střídačů současně. Zároveň je tato funkce opatřena zpětným potvrzením nastavení na vybraných střídačích.

Monitoring

Dokončen modul „Ovládání“, kde zákazník může centrálně ovládat všechna integrovaná energetická zařízení. Na tomto místě je tak možné vidět aktuálně nastavené teploty na zařízeních a zároveň je zde můžete i snadno měnit. Nebude tak pro vás problém nastavit teplotu pro ohřev teplé užitkové vody, či teplotu pro topný systém. U fotovoltaické elektrárny zde můžete nastavit různé vlastnosti chování bateriového systému, či aktuální hodnotu pro připadnou akumulaci přebytku do vodní nádrže.

Reporting

Dokončen modul „Reporting“, kde zákazník nalezne přehledné grafy o výrobě a následné spotřebě. Tato data lze zobrazovat v různých časových úsecích (den, týden, měsíc, rok, či dle vlastního výběru). Zákazník si může na výchozí obrazovku zvolit různé „Widgety“ (baterie, dobíjecí stanice, tepelné čerpadlo a mnoho dalších).

Obchod

Dokončen modul „Obchod“ který pomáhá zákazníkovi maximálně využít vyrobenou, avšak nezpracovanou elektrickou energii. Zákazník zde nalezne základní porovnání nabízených řešení a jejich finanční posouzení. Každý zákazník má tak možnost vybrat  pro něj nejvhodnější řešení (fixní ceny, spotové ceny, přeprodej v rámci komunitní energie, či různé kombinace těchto variant).

LICENČNÍ ŘEŠENÍ

Každý zákazník má nárok na bezplatné bezpečnostní aktualizace „Security Bulletin“ po dobu trvání záruky. Tyto aktualizace jsou distribuovány automaticky a to většinou 1x do měsíce. Po uplynutí záruky je možné i nadále tyto aktualizace využívat, avšak již jako placenou službu. Vždy se jedná o jednorázový roční poplatek, který si zákazník může objednat u své montážní firmy.

V rámci zlepšování systému existují i softwarové aktualizace „Application Bulletin“, které přinášejí do systému nové funkce a vylepšení. Tyto aktualizace vycházejí převážně čtvrtletně, tedy 4x do roka. Zároveň jsou tyto aktualizace zpoplatněny jednorázovým ročním poplatkem, který si zákazník může objednat u své montážní firmy.

Základem je kvalitní servis v podobě montážního partnera a bezplatné servisní linky. Zde může zákazník nahlásit případný problém či pouze konzultovat technické dotazy.

Moduly obsažené v základní ceně

Moduly
Klient
Servis
Přehled
Reporting
Obchod
Ovládání
Dispečink

Modul dispečink je v základu s licencí pro 50 zákazníků, pro další rozšíření je potřeba dokoupit rozšíření licence o 50 uživatelů či 100 uživatelů a případně jejich násobky.