Protipožární systémy

Elektrická požární signalizace EPS (elektronický požární systém) je zařízení, které pomáhá chránit objekty před ničivými účinky požáru včasnou identifikací a lokalizací požáru. Oheň sice poznáte podle kouře, ale vysoce nebezpečný oxid uhelnatý nebo inertní plyny, nejsou vidět ani cítít. Nepodceňujte riziko požáru, a nechte si nainstalovat elektronickou protipožární signalizaci.

Jádrem systému EPS je ústředna. V dnešní době jsou používány převážně analogové systémy EPS. Tyto analogové ústředny EPS mají jednotlivé prvky přesně adresovány a proto jsou schopny detailně identifikovat hlásič, který poplach vyhlásil. Tímto je zabezpečená přesná identifikace místa poplachu a obsluha může velice rychle zjistit místo, kde je potenciální ohnisko požáru.

Do hlásící linky se zapojují jednotlivé adresné prvky. Hlavními prvky požárního systému EPS jsou požární detektory, které se vyrábí v několika provedeních a to podle místa instalace a zdroje hoření. U systému ESSER je několik druhů hlásičů:

  • Tlačítkové hlásiče
  • O - opticko-kouřové - kouř přerušuje světelný paprsek
  • T - teplotní - vyhodnocují změny teploty, nárůst
  • OT - multisensory - kombinované optické a kouřové
  • O2T - multisensor s dvěma parametry vlnové délky světla
  • Speciální hlásič - plamenný hlásič
  • Teplotní kabel - instalace do vysokých regálů, stropy v garážích apod.

V rozsáhlých objektech, jako jsou hotely, výrobní areály a podobně, instalujeme grafické nadstavby C4 od firmy Gamanet. Naše společnost má vyškolené techniky, kteří instalují tento systém, jenž zabezpečí zobrazení hlásiče.

Jedná se nejefektivnější a nejpřehlednější možnost, jak se může obsluha orientovat ve složitých a rozsáhlých systémech EPS a včas reagovat na podněty ze systému.  Vše je graficky přehledně zobrazeno na monitoru počítače, na detailním půdorysu objektu.