Silnoproudé rozvody (NN)

K tomu, abychom mohli vést běžný život, potřebujeme logicky mimo jiné i zdroje elektřiny, jež už v dnešní době, jak známo pohání kdeco kolem nás.

Pokud byste se snad domnívali, že jsou elektrické silnoproudé rozvody něčím jednoduchým, tedy že jde o pouhých několik izolovaných drátů vedoucích z jednoho bodu do druhého, hezky rychle na to zapomeňte. Tak tomu totiž v žádném případě není. 

Takové silnoproudé rozvody (NN) jsou totiž celým klidně i velice složitým souborem vodivých cest elektrické energie, jimiž je tato energie vedena od svého zdroje až ke spotřebiči. A k tomu nestačí ani náhodou jenom nějaké vodiče, spojující daný zdroj s daným spotřebičem. Sem patří třeba i uzlová rozvodná zařízení se spínacími, jisticími a měřicími přístroji a dalšími přídavnými zařízeními. A konfigurace takových rozvodných cest závisí logicky i na velikosti, i na počtu a umístění zdrojů, na počtu a půdorysném uspořádání spotřebičů a jejich důležitosti. Je tedy logické, že jsou-li takové silnoproudé rozvody budovány ve větších objektech, bývají provedeny jako jeden nebo více hlavních rozváděčů napájejících jeden nebo více podružných rozváděčů či rozvodnic jsoucích zpravidla v centru spotřeby, z nichž se vyvádějí odbočky pro napájení jednotlivých spotřebičů či dalších podružných rozvodnic. 

Odborníci pak v tomto ohledu rozlišují mezi rozvody paprskovými, průběžnými, okružními, hřebenovými, mřížovými a dvojpaprskovými, z nichž mají každé své určení a svou charakteristiku, pro niž se právě v tom, kterém objektu hodí nejvíce. 

Ale ať tak či onak, musí se tu dosáhnout splnění všech předepsaných požadavků týkajících se bezpečnosti osob, zvířat a majetku, hygienických požadavků souvisejících s hlukem a vibracemi, provozní spolehlivosti odpovídající danému prostředí a způsobu provozu, přehlednosti rozvodu sloužící k rychlé lokalizaci a odstranění eventuálních problémů, přizpůsobivosti při přemísťování spotřebičů, zamezení vzájemných nepříznivých vlivů při křižování a souběhu těchto rozvodů s telekomunikačními vedeními atd. 

A k tomu, aby byly provedeny elektroinstalační a elektromontážní práce do 1000 V v bytových a rodinných domech v té nejvyšší kvalitě, aby na ně bylo spolehnutí za všech okolností, je tudíž nezbytné vsadit na odborníky na tuto problematiku. To nelze svěřit jen tak někomu, kdo si na profesionála z oboru pouze hraje. 

A právě tato firma nabízí budování nových i rekonstrukci již existujících elektroinstalací na té nejvyšší úrovni. Zdejší odborníci si poradí s údržbou elektroinstalace v bytových domech i průmyslových objektech a jsou schopni navrhnout řešení rekonstrukce nebo opravy elektroinstalace stejně jako i elektroinstalační práce na klíč, tedy projektem počínaje, realizací pokračujíce a výchozí revizí konče. 

Zdejší odborníci si poradí doslova se vším. I s novými elektroinstalacemi, i s jejich opravami a revizemi. Což znamená, že si tu lze sjednat:

A v nabídce pak nechybí ani takové záležitosti, jako jsou návrhy a montáž LED světelných zdrojů, LED pásků pro dekorativní nebo hlavní osvětlení, bílých či plnobarevných s bezdrátovým ovládáním klidně i s využitím Wi-Fi, budování elektroinstalace při rekonstrukci bytových jader a koupelen a doplňování, přizpůsobování a budování nových elektrických rozvodů v kuchyních.

Ukázky elektroinstalací

Silnoproudé rozvody v bytovém domě

Ukázka rekonstrukce elektroinstalace v bytovém domě.

Elektroinstalace v rodinném domě

Ukázka nové elektroinstalace v rodinném domě

Rekonstrukce elektroinstalace

Ukázka rekonstrukce elektroinstalace v dřevěné chalupě

Elektroinstalace v průmyslovém objektu

Ukázka nové elektroinstalace v průmyslovém objektu

Hledáte profesionály na silnoproudé rozvody? Zavolejte 608 685 212 nebo napište a nechte si zpracovat nezávaznou nábídku. Rádi vám pomůžeme.