logo Smart House Company
logo-iso-9001-2015 logo-iso-9001-2015

Silnoproudé rozvody (NN)

K tomu, abychom mohli vést běžný život, potřebujeme logicky mimo jiné i zdroje elektřiny, jež už v dnešní době, jak známo pohání kdeco kolem nás.

Silnoproudé rozvody (NN) jsou velice složitým souborem vodivých cest elektrické energie, jimiž je tato energie vedena od svého zdroje až ke spotřebiči. A k tomu nestačí jenom nějaké vodiče, spojující daný zdroj s daným spotřebičem. Sem patří třeba i uzlová rozvodná zařízení se spínacími, jisticími a měřicími přístroji a dalšími přídavnými zařízeními. Konfigurace takových rozvodných cest závisí na velikosti, na počtu a umístění zdrojů, na počtu a půdorysném uspořádání spotřebičů a na jejich důležitosti.
Silnoproudé rozvody jsou budovány ve větších objektech, bývají provedeny jako jeden nebo více hlavních rozváděčů napájejících jeden nebo více podružných rozváděčů či rozvodnic jsoucích zpravidla v centru spotřeby, z nichž se vyvádějí odbočky pro napájení jednotlivých spotřebičů či dalších podružných rozvodnic. 

Odborníci pak v tomto ohledu rozlišují mezi rozvody paprskovými, průběžnými, okružními, hřebenovými, mřížovými a dvojpaprskovými, z nichž mají každé své určení a svou charakteristiku.

Je zapotřebí, dosáhnout splnění všech předepsaných požadavků týkajících se bezpečnosti osob, zvířat a majetku, hygienických požadavků souvisejících s hlukem a vibracemi, provozní spolehlivosti odpovídající danému prostředí a způsobu provozu, přehlednosti rozvodu sloužící k rychlé lokalizaci a odstranění eventuálních problémů, přizpůsobivosti při přemísťování spotřebičů, zamezení vzájemných nepříznivých vlivů při křižování a souběhu těchto rozvodů s telekomunikačními vedeními atd. 

K tomu, aby byly provedeny elektroinstalační a elektromontážní práce do 1000 V v bytových a rodinných domech v té nejvyšší kvalitě, aby na ně bylo spolehnutí za všech okolností, je nezbytné vsadit na odborníky.

Naše firma nabízí budování nových i rekonstrukci již existujících elektroinstalací na té nejvyšší úrovni. Naši odborníci si poradí s údržbou elektroinstalace v bytových domech i průmyslových objektech a jsou schopni navrhnout řešení rekonstrukce nebo opravy elektroinstalace stejně jako i elektroinstalační práce na klíč, projektem počínaje, realizací pokračujíce a výchozí revizí konče. 

Naši profesionálové si poradí s novými elektroinstalacemi, i s jejich opravami a revizemi.

V nabídce nechybí ani takové záležitosti, jako jsou návrhy a montáž LED světelných zdrojů, LED pásků pro dekorativní nebo hlavní osvětlení, bílých či plnobarevných s bezdrátovým ovládáním s využitím Wi-Fi, budování elektroinstalace při rekonstrukci bytových jader a koupelen a doplňování, přizpůsobování a budování nových elektrických rozvodů v kuchyních.

Ukázky elektroinstalací

Silnoproudé rozvody v bytovém domě

Ukázka rekonstrukce elektroinstalace v bytovém domě

Elektroinstalace v rodinném domě

Ukázka nové elektroinstalace v rodinném domě

Rekonstrukce elektroinstalace

Ukázka rekonstrukce elektroinstalace v dřevěné chalupě

Elektroinstalace v průmyslovém objektu

Ukázka nové elektroinstalace v průmyslovém objektu

Hledáte profesionály na silnoproudé rozvody? Zavolejte 608 685 212 nebo napište a nechte si zpracovat nezávaznou nábídku. Rádi vám pomůžeme.